aboutus
مشخصات QC

شرکت ما از زمان تأسیس شرکت ما متمرکز بر طراحی، ساخت، آزمایش و کنترل کیفیت قطعات خودرو بوده است. ما در حدود 20 سال در این منطقه فعالیت می کنیم و می دانیم که کیفیت و قیمت هر دو برای مشتریان ما بسیار مهم است. کیفیت محصولات ما زندگی شرکت ما است! ما سیاست کنترل کیفیت بسیار دقیق داریم. قبل از فروش، ما مواد، اتصالات، مقاومت فتوسنتز و غیره را آزمایش خواهیم کرد!

گواهینامه ها
اطلاعات تماس